Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар резервине сынакка катышуу үчүн арыз тапшырган жарандар үчүн жарыя Print

 

Кадрлар резервине кирүүгө талапкерлер үчүн дене тарбиясы боюнча

ЧЕНЕМДЕР

 

 

Чуркоо 100 м.

(сек.)

Чуркоо 1 км.

(мин/сек.)

Турникке тартылуу (жолу)

 

Чуркоо 100м.

(сек.)

Чуркоо 1 км.

(мин/сек.)

Жерге жатып таянуу менен колун бүгүп-жазуу (жолу)

Эркектер

Аялдар

1-курактагы топ 30 жашка чейин

1-курактагы топ 25 жашка чейин

13,2 – эң жакшы

13,8 – жакшы.

 

3,25 – эң жакшы

3,4 – жакшы

4,15 – канаат.

13 – эң жакшы 11 –  жакшы

9 – канаат.

16,6 – эң жакшы

17,2 – жакшы

18 – канаат.

4 – эң жакшы

4,15 – жакшы

4,35-канаат.

20 – эң жакшы

15 – жакшы

10- канаат.

2-курактагы топ 30-34 жаш

2-курактагы топ 25-29 жаш

13,4 – эң жакшы

14 – жакшы

15 – канаат.

3,3 – эң жакшы

3,45 – жакшы

4,2 - канаат.

11 – эң жакшы 9 – жакшы

7 – канаат.

17,2 – эң жакшы

17,8 – жакшы

18,8- канаат.

4,2 – эң жакшы

4,4 – жакшы

5,1 – канаат.

15 – эң жакшы

10 – жакшы

5 – канаат.

3-курактагы топ 35 жаш

3-курактагы топ 30-34 жаш

14,4 – эң жакшы

15 – жакшы

15,6 – канаат.

3,45 – эң жакшы

3,55 – жакшы

4,35 – канаат.

10 – эң жакшы 8 – жакшы

6 – канаат.

17,6 – эң жакшы 18,2 – жакшы

19,2– канаат.

4,4 – эң жакшы

4,55 – жакшы

5,3 – канаат.

 

 

 

 

4-курактагы топ 35 жаш

 

 

 

18,2 – эң жакшы 18,8 – жакшы

19,8- канаат.

5 – эң жакшы

5,2 – жакшы

6 – канаат.

 

 

 

Дене тарбиясы боюнча зачётту өткөрүү убактысы жана жери КРӨгө караштуу МБКнын расмий сайтында кошумча жайгаштырылат.