Кайсы төлөмдөрдү төлөө керек?
Print

 

Бажы төлөмдөрүнө төмөнкүлөр кирет:

а) бажы тарифи жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленүүчү бажы алымы;

б) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык белгиленүүчү салык салынуучу импорттон алынуучу кошумча нарк салыгы;

в) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык белгиленүүчү импорттон алынуучу акциз;

г) сезондук алымдар;

д) тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салуунун тарифтик эмес чараларына кирүүчү алымдардын өзгөчө түрлөрү (коргоочу, демпингге каршы, компенсациялык);

е) бажы жыйымдары;

Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинде каралган учурларда бажы төлөмдөрү жыйынды бажы төлөмү же/жана бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү ставкалары боюнча бажы төлөмү түрүндө, аларды түзгөн бажы алымдарына, салыктарына жана башка бажы төлөмдөрүнө бөлбөстөн төлөнөт.

            Шилтеме: (Кыргыз Республикасынын Бажы кодекси 2004-жылдын 12-июлу №87, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 28-декабрындагы № 961-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык тариздөө жана бажылык контролдоо боюнча нускама, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 28-декабрындагы № 961-токтому менен бекитилген Бажы төлөмдөрүн эсептөөнү жана төлөөнү контролдоо боюнча нускама).