КУЛАКТАНДЫРУУ Print
Thursday, 17 January 2019 18:05

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы Кыргыз Республикасы үчүн берилген квоталардын чегинде даярдоонун (адистиктин) төмөнкү багыттары боюнча 2019-2020- окуу жылдарына Россия Федерациясынын Россия бажы академиясына жана анын филиалдарына тапшырууга талапкерлер үчүн кабыл алуу жарыялайт:

 

Даярдоонун багыттары

(адистик)

Квалификация

Окутуу мөөнөтү

Бажы иши

Адис

5 жыл

(окутуунун күндүзгү формасы)

Экономика

Бакалавр

4 жыл

(окутуунун күндүзгү формасы)

Юриспруденция

Бакалавр

4 жыл

(окутуунун күндүзгү формасы)

 

Окууга жиберүүнүн шарттары:

- күндүзгү бөлүмгө арыз берген учурда 17 жашка толгон жалпы (толук) орто билими,  жогорку кесиптик же орто-атайын кесиптик билими, орто кесиптик билими бар (Россия бажы академиясынын талаптарына ылайык)  талапкерлер жөнөтүлүшү мүмкүн.


Конкурска катышуу жөнүндө арызды жана зарыл документтерди тапшыруу мөөнөтү: 2019-жылдын 21-январынан 15-мартына чейин.


Арыздар жана документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 4а  (№405 каб.)

Россия Бажы Академиясына тапшыруу үчүн зарыл документтердин тизмеги

  1. Окутуунун формасын жана адистигин көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын жетекчилигинин атына арыз.
  2. Каттоосу менен паспорттун көчүрмөсү.
  3. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн)
  4. Өтүлгөн сабактардын жана алар боюнча алган бааларды (баллдарды) көрсөтүү менен билими жөнүндө документтердин көчүрмөсү.

 

Мектепте окугандар биринчи жарым жылдык үчүн баалары менен бүтүрүүчү класста окуп жаткандыгы тууралуу маалым кат берүүлөрү зарыл; бүтүрүүчү класстын акыркы жарым жылдыгына карата бардык предметтер боюнча баалар акыркы жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча кошумча берилет.


5. Документтердин көчүрмөлөрү (эл аралык жана улуттук (шаардык жана башка) конкурстардын жана олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнүн дипломдору, грамоталары ж.б) (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн).

6. Окуган же иштеген жеринен мүнөздөмө.

7.  2 даанадан кем эмес санда сунуштамалар (жашаган, окуган же иштеген жериндеги жооптуу жактардан).

8.  Расмий орган тарабынан берилген СПИД оорусу жана адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу жоктугу жөнүндө маалым кат.

9.  Терапевттен ден – соолугунун абалы жана баардык алынган эмдөөлөрү жөнүндө белгилөөлөр менен ден-соолугу тууралуу эмканадан маалым кат, ошондой эле психоневрологиялык, тери-венерилогиялы (кожвенерический) жана наркологиялык диспансерде каттоодо турбагандыгы жөнүндө маалым кат.

10.  Аскердик каттоого тургузуу жөнүндө белгилери менен аскердик билеттин көчүрмөсү (каттоо күбөлүгү).

11.  Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эгер бар болсо – нотариалдык күбөлөндүрүлгөн).

12.   Бурчу жок жылтырак эмес кагаздагы 3х4 көлөмүндө 6 сүрөт.

13.  Өмүр баян.

14.  Резюме (резюме ата-энелер жөнүндө маалыматтарды камтыш керек: аты-жөнү, алардын иштеген жери, үй дареги жана байланыш телефондору – үй, кызматтык, мобилдик).

Россия бажы академиясына тапшыруу үчүн баардык талапкерлер Россия бажы академиясында окууга жарамдуулугу тууралуу аскердик-дарыгерлик комиссиядан өтөт, Россия бажы академиясы тарабынан бекитилген ченемдерге ылайык дене тарбия боюнча зачет тапшырышат, жана ошондой эле тестирлөө жана аңгемелешүүдөн өтүшөт.


Кошумча маалыма алуу үчүн: 51-08-86, 51-06-51 (ички 147) телефондору боюнча кайрылсаңыздар болот.