Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы маалымдайт Print
Friday, 30 August 2019 15:13

И.Коробконун атына берилген №190 жеке номерлүү мөөр (ЖНМ) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп таанылсын.