Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн «Торугарт» өткөрмө пунктуна жана «Кант» бажылык тариздөө жайына пресс-тур болуп өттү Print
Monday, 02 December 2019 12:56

 

 

2019-жылдын 29 жана 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы менен жалпыга маалымдоо каражатарынын өкүлдөрү үчүн кыргыз-кытай мамлекеттик чек арасындагы “Торугарт” өткөрмө пунктуна жана “Кант” бажылык тариздөө жайына  (мындан ары – “Кант” БТЖ) пресс-тур уюштурулган.


Пресс-турдун жүрүшүндө 2019-жылы 29-ноябрда “Торугарт” өткөрмө пунктунда КРӨ караштуу МБКнын  Бирдиктүү автоматташтырылган маалымат системасы (мындан ары – МБКнын БАМС) аркылуу жүзөгө ашырылуучу жүк ташыган транспорт каражаттары өткөрмө пункттарына келиши жана алардын бажылык тариздөө жайларына кетиши менен байланышкан бардык бажы операциялары көрсөтүлдү.


Негизинен ЖМКнын өкүлдөрү товарлардын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына келишине чейин бажы контролун өткөрүүнү камсыздаган, бажы контролунун жана чаралардын объекттерин, формаларын тандоо жөнүндө алдын ала чечимдерди кабыл алуу жана тобокелдиктерди баалоо үчүн негиз болгон интернет байланышы аркылуу дүйнө жүзүнүн каалаган жеринен ТЭИ катышуучулар менен берилиши мүмкүн болгон бажы органдары тарабынан алдын ала маалыматты кабыл алуу тартиби менен таанышып чыгышты.


Маалымат иретинде: КРӨ караштуу МБКнын маалыматттары боюнча алдын ала маалымдоону колдонуу ТЭИ катышуучулар үчүн өткөрмө пункттарында бажы контролун өтүү убактысын негиздүү кыскартууга мүмкүндүк берди.


Андан кийин ТЭИ катышуучулары өткөрүү пунктунда өткөн контролдун бардык түрлөрү, анын ичинде МБКнын БАМСта транзит декларациясын түзүү үчүн маалыматтар автоматтык түрдө МБКнын БАМСка түшкөн салмак көлөмдүк контролдоо жана андан кийинки транспорт каражаты транзит бажы жол-жобосу астында бажылык тариздөө жайына жөнөөсү көрсөтүлдү.


2019-жылы 30-ноябрда “Кант” бажылык тариздөө жайында пресс-турдун катышуучуларына бажылык тариздөө жайларында ишке ашырылуучу бажы операциялары көрсөтүлдү.


Негизинен, ЖМКнын өкүлдөрү транспорт каражаттарын экинчи ирет таразага тартуу, БАМСта транзит декларациясын жабуу жана убактылуу сактоо документин автоматтык түрдө түзүү, транспорт каражатын бажылык текшерип кароо жана МБКнын БАМС аркылуу товарларды эркин жүгүрүүгө чыгаруу жол-жобосу менен таанышышты.


Ошондой эле, 2019-жылы 30-ноябрда ЖМКнын өкүлдөрү КРӨ караштуу МБКнын борбордук аппаратында жайгашкан Мониторингдөө борборуна барышты, бул жерде аларга онлайн режиминде өткөрмө пункттарынан жана бажылык тариздөө жайларынан видеокөзөмөлдөө системасы, ошондой эле МБКнын БАМСты колдонуу менен бажы оргндарынын кызматкерлери тарабынан жүзөгө ашырылуучу бажы прцесстерине мониторинг жүргүзүү жол-жобосу көрсөтүлдү.