Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы Мамлекеттик бажы кызматынын Финансылык-экономикалык башкармалыгынын начальниги ваканттык кызмат ордуна конкурс жарыялайт Print
Written by Admin   
Thursday, 12 April 2018 16:54

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы Мамлекеттик бажы кызматынын Финансылык-экономикалык башкармалыгынын начальниги ваканттык кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

Талапкерлерге жалпы талаптар:

 1. Жашы 50дөн жогору эмес;
 2. Экономика, финансы жана юриспруденция чөйрөсүндө жогорку билим;
 3. Жакшы физикалык жана психикалык саламаттык;
 4. Жоопкерчилик, стресске туруктуулук, коммуникабелдүүлүк;
 5. Командада иштей билүү,  башкаруу көндүмдөрү
 6. Компьютердик сабаттуулук;
 7. Мамлекеттик сектордун уюмдарынын бюджетин аткарууну контролдоо жана аткаруу, түзүү системасын жөнгө салган ченемдик-укуктук базаны билүүсү;
 8. Мамлекеттик сектордун уюмдарында бюджетти аткарууда казналык жана банктык жол-жоболорду, бюджеттик уюмдарды каржылоону, бюджетти түзүү жол-жоболорун билүүсү;
 9. Мамлекеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту уюштурууга талаптарды билүүсү;
 10. Мамлекеттик финансы чөйрөсүндө 8 жылдан кем эмес, анын ичинен пландоо жана бюджетти аткаруу чөйрөсүндө жетекчи кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Арыздарды жана документтерди берүүнүн акыркы мөөнөтү 2018-жылдын 20-апрелине чейин.

Талапкерлерди тандоо беш этапта өткөрүлөт:

 1. Талаптарга ылайык берилген документтерди талдоо:

1) жарандар үчүн:

-        өздүк арыз;

-        сүрөтү менен белгиленген формада кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баян;

-        жогорку кесиптик билими тууралуу дипломдорунун, ошондой эле окуган мезгилде алган баалары менен дипломго тиркеменин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

-        нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

-        паспортунун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келген учурда көрсөтүлөт) жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

-        аскердик билетинин көчүрмөсү   (түп нускасы конкурска келген учурда көрсөтүлөт);

-        бажы органдарында кызмат өтөөгө тоскоолдук жараткан оорулардын жоктугу жана ден – соолугунун абалы тууралуу медициналык корутунду “№ 086 формасындагы маалым кат”, психо-неврологиялык, тери-венерилогиялы (кожвенерический) жана наркологиялык диспансерлерден маалым каттар;

-        сунуштоо каттары (3 мамлекеттик кызматчыдан пикир);

-        кызыл фондо сүрөт 9/12 (1 даана) жана  ¾ (4 даана).

2) кызматкерлер үчүн:

-        өздүк арыз;

-        сүрөтү менен белгиленген формада кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баян;

-        бажы органынын жетекчисинин сунуштамасы;

-        акыркы аттестациянын жыйынтыгы боюнча буйруктун көчүрмөсү;

-        негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөсү;

-        квалификациясын жогорулатуу же кайра даярдоо жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгерде  өткөн болсо, окумуштуулук даражаларды берүү жана окумуштуулук наамдарды ыйгаруу жөнүндө дипломдордун көчүрмөлөрү(күбөлүктөр);

-        өздүгүн тастыктаган паспорт же башка документтин көчүрмөсү  (түп нускасы конкурска келген учурда көрсөтүлөт);

-        бажы органдарында кызмат өтөөгө тоскоолдук жараткан оорулардын жоктугу жана ден соолугунун абалы тууралуу медициналык корутунду;

-        сунуштама кат.

 1. Аскердик-варчтык комиссия (мындан ары – АВК);
 2. Талапкерлердин дене тарбия даярдыгы боюнча зачет;
 3. Компьютердик тестирлөө;
 4. Конкурстук комиссия менен маектешүү.

Биринчи этаптан өткөн талапкерлер АВКга жөнөтүлөт, кийинки этапты өткөндүгү боюнча тестирлөөгө жана маектешүүгө киргизилет.

Last Updated on Thursday, 12 April 2018 17:29