Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын накталай акча каражаттарынын жана (же) акча инструменттеринин келип чыккан жерин ырастаган документтерди берүү жөнүндө маалыматы

28.04.20