Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам чыгаруу актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси жана Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси)» мыйзамы

15.07.22