Адистештирилген окутуу бажысы «БКТКны колдонуу менен товарларды жана транспорт каражаттарын текшерүү» темасында тренинг уюштурду

15.08.22